friss dich fit

Korbblütler

Korbblütler (botanisch Asteraceae oder Compositae), s. Kompositen.

Quelle: Meyers Großes Konversations-Lexikon, 6. Auflage 1905–1909